• Family Group - Social Media

Motto naszego przedszkola to:

„Pomóż mi zrobić to samemu”

Program edukacyjny Rodzinnego Przedszkola „Family Pre-School” to

„Razem z dzieckiem i rodzicem”

Autorkami programu są:

 • Elżbieta Kozłowska – doświadczony pedagog i psychoterapeutka
 • Katarzyna Kaczmarek – nauczycielka języka angielskiego i terapii pedagogicznej.
Na program składają się:

 • Psychoedukacja
  jej motto brzmi: „emocjonalność, samodzielność, kreatywność”
 • Edukacja
  czyli mowa, myślenie i działanie
 • Edukacja językowa
  wykorzystuje zdolność dzieci w wieku przedszkolnym do szybkiego zapamiętywania intonacji i wymowy 
 • Metody pracy
  specjalnie wybrany zestaw metod przynoszących najlepsze efekty w edukacji dzieci, aktywizujących wszystkie sfery rozwojowe i będących jednocześnie źródłem radości
praca indywidualna Family_Pre-School

Praca indywidualna w Family Pre-School

 

 

Kącik matematyczny Family Pre-School

Kącik matematyczny Family Pre-School

Program jest odpowiedzią na potrzeby rozwojowe dzieci. Każda jego część jest ściśle powiązana z wychowaniem. Wszystkie działania podejmowane w ramach pracy edukacyjnej odnoszą się do tego dokumentu.

Na jego bazie powstały pomoce dydaktyczne oraz autorskie karty do pracy indywidualnej. Materiały te są ściśle ze sobą powiązane.
Pomoce dydaktyczne są stale modyfikowane, uzupełniane i tworzone odpowiednio do potrzeb dzieci. W tej bazie dydaktycznej znaczącą rolę odgrywa materiał rozwojowy Marii Montessori.

 

Codzienne wystawy prac dzieci dla Rodziców

Codzienne wystawy prac dzieci dla Rodziców

Codzienne wystawy prac dzieci dla Rodziców

Wystawa kart pracy dzieci dla Rodziców

 

Dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności i zaburzeniami rozwojowymi opracowany jest indywidualny program pracy.

Opracowanie i realizacja tych programów należy do specjalistów  i nauczyciela grupy.

Zajęcia specjalistyczne w ramach realizowanych  programów prowadzą:

 • pedagog specjalny
 • nauczyciel terapii pedagogicznej
 • terapeuta integracji sensorycznej
 • logopeda
 • psychoterapeuta