• Family Group - Social Media

„Emocjonalność, samodzielność, kreatywność”

W naszym przedszkolu dużo uwagi poświęcamy pracy psychoedukacyjnej ukierunkowanej na wzajemne kontakty, rozwiązywanie konfliktów i rozwijanie świadomości emocjonalnej dzieci. Podstawowymi narzędziami w tych działaniach są:

  • rozmowy
  • rysowanie
  • odgrywanie scenek
  • naturalne sytuacje występujące w grupie

Każdy konflikt może być pretekstem do nauki i rozmowy. Nauczyciel wspiera wtedy wszystkie strony dialogu w wyrażania siebie i wzajemnym słuchaniu. Ponadto organizowane są specjalnie zaplanowane sytuacje, które sprzyjają rozwijaniu inteligencji emocjonalnej i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dzieci bardzo szybko uczą się wyznaczania własnych granic w kontaktach i używania zwrotów typu „Nie zgadzam się!” itp. W tej pracy największe znaczenie ma postawa nauczyciela, jego autentyczność w kontaktach,  powstrzymywanie się od ocen i wysoki stopień samoświadomości. Dlatego nasi nauczyciele i asystentki systematycznie uczestniczą w szkoleniach rozwijających te umiejętności.
Postawa twórcza pozytywnie wpływa na:

  • samoocenę dziecka
  • rozwój jego aktywności
  • stosunek do problemów

Dlatego w Rodzinnym Przedszkolu wykorzystujemy techniki twórczego myślenia. Pozwalają one na uczenie się modyfikacji rzeczywistości, rozwijanie umiejętności elastycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów. Przykładami takich technik są: burza mózgów, lista atrybutów, przekształcenia, podobieństwa, diabeł i adwokat, 1000 definicji, bricolage (łączenie różnych technik i rzeczy ze sobą niepowiązanych).

Psychoedukacja – prace dzieci Family Pre-School

Poczucie ważności dziecka stymulujemy poprzez wzmocnienia pozytywne, kontakt emocjonalny i celowo planowane sytuacje, np.:

  • wystawa wyników jego twórczości i aktywności edukacyjnej
  • uroczyście obchodzone urodziny
  • codzienne rozmowy o samopoczuciu, planach, marzeniach itp.

Urodziny