• Family Group - Social Media

Posiłki są ważnym elementem dnia. Wpisują się również w program edukacyjny i wychowawczy, dlatego w naszej placówce istotna jest ich organizacja i spożywanie. Dzieci samodzielnie przygotowują stół do posiłku, jak również podejmują decyzje co do ilości spożywanych potraw. Dzieci uczą się w ten sposób ponoszenia konsekwencji swoich decyzji i odpowiedzialności za siebie. Określając ilość każdej z nakładanych potraw poznaje samego siebie i swoje potrzeby. Wszystko to oczywiście odbywa się pod kontrolą nauczyciela.

Posiłki