• Family Group - Social Media

„Komunikacja, wymowa, zabawa”

Nauka języków obcych jest bardzo istotnym elementem kształcenia małego dziecka. Na etapie przedszkolnym dzieci bardzo szybko zapamiętują prawidłową intonację, wymowę i specyfikę poszczególnych dźwięków. Istotne jest w tym okresie rozwijanie świadomości językowej jako części naszej rzeczywistości. Aby osiągnąć ten cel, należy rozbudzać wewnętrzną motywację dziecka do nauki języków. Znaczącą rolę odgrywają tu osoby uczące, np. lektor, native speaker. Wszystkie zajęcia z języka obcego organizowane są w formie zabawy, a poznawanie nowego słownictwa oraz struktur zdaniowych  oparte jest o konkret. Kształcenie przebiega w taki sposób, aby dzieci chętnie posługiwały się wprowadzanym materiałem, redukowały lęk w kontekście sytuacji językowych.

W ramach programu pracy przedszkola realizowane są:

  • codzienne zajęcia z języka angielskiego
  • cykliczne spotkania z native speakerem języka angielskiego
  • zajęcia z języka hiszpańskiego
  • zajęcia z języka niemieckiego

W naszej pracy wykorzystujemy autorskie materiały dydaktyczne, wszystkie pomoce są zawsze podpisane tak, aby nauka czytania odbywała się w sposób naturalny przy okazji zaangażowania w zabawę.