• Family Group - Social Media

„Mowa, myślenie, działanie”

Nasze cele:

 • rozbudzanie ciekawości poznawczej dziecka i jego zainteresowań
 • dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole
 • nauka  harmonii i porządku
 • rozbudzanie motywacji wewnętrznej

Warunki niezbędne do realizacji tych celów:

 • Postawa nauczyciela

Nauczyciel pozwala na nieskrępowane działania w granicach zasad. Daje dziecku prawo do poszukiwania samodzielnych rozwiązań. Wspiera je, gdy  ono tego potrzebuje. Nauczyciel w pracy stosuje pozytywne wzmocnienia, które wspierają wiarę dziecka w samego siebie.
Jest on również organizatorem przestrzeni edukacyjnej oraz aktywności dziecka adekwatnej do jego gotowości, zainteresowań i wieku – w pracy indywidualnej i grupowej.

 • Grupy mieszane wiekowo

Wyznacznikiem pracy z dzieckiem nie jest jego data urodzenia, ale jego możliwości i tempo rozwoju. Dzieci młodsze w takiej grupie szybko uczą się od starszych poprzez naśladownictwo i obserwację, a starsze – ucząc młodszych – rozwijają w sobie poczucie wartości i umiejętności społeczne, empatię i zrozumienie. Następuje szybki wzrost kompetencji i akceptacji dla odmienności. W grupie mieszanej wiekowo jest mniej możliwości do porównań.

 • Przestrzeń edukacyjna i materiał rozwojowy

Sale wyposażone są w otwarte regały, do których dzieci mają swobodny dostęp. W każdej sali funkcjonują różne kąciki: językowy, matematyczny, badawczy, komputerowy, przyrodniczy, plastyczny. Wszystkie treści programu realizowane są z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych i materiału rozwojowego. Każda pomoc zawiera element samokontroli. Są one pogrupowane tematycznie i tak skonstruowane, żeby dziecko mogło z nich korzystać samodzielnie albo przy pomocy nauczyciela. W salach nie ma typowych zabawek, znanych ze sklepów. Dzieci mają do dyspozycji specjalnie dobrane materiały edukacyjne, którymi się bawią rozwijając jednocześnie wyobraźnię i kreatywność. Wszystko jest w pojedynczych egzemplarzach. Sprzyja to rozwijaniu umiejętności negocjowania i współdziałania oraz wyczekiwania – odraczania gratyfikacji.

 • Praca indywidualna i samodzielność

Podstawą pracy indywidualnej jest trafna diagnoza rozwoju dziecka. Nauczyciel w pracy uwzględnia możliwości i zainteresowania dziecka.  Samodzielność dzieci rozwijamy poprzez naukę:

 • korzystania z pomocy dydaktycznych i odkładania ich na wyznaczone miejsce
 • działań samoobsługowych i porządkowych
 • rozwiązywania konfliktów
 • podejmowania decyzji i dokonywania wyborów dostosowanych do jego wieku

Dzięki temu dziecko kończąc nasze przedszkole jest optymalnie przygotowane do nauki w szkole FAMILY SCHOOL.

 • Chwile ciszy i relaksu

W naszym przedszkolu zamiast tradycyjnego leżakowania są „Chwile ciszy i relaksu”. To czas na wysłuchanie czytanych tekstów lub opowieści nauczycieli. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci są bardzo aktywne. Te chwile pozwalają im na regenerację sił, uczą świadomego izolowania się od bodźców zewnętrznych i koncentrowania na „tu i teraz”.