• Family Group - Social Media

O nas

Rodzinne Przedszkole FAMILY PRE-SCHOOL jest częścią Grupy Edukacyjnej FAMILY GROUP, która
została założona w 2014 roku w Łodzi w wyniku połączenia Szkoły Językowej FAMILY SCHOOL (rok założenia 2010) i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „PROGRESJA” (założona w 2007 r.).
Aktualnie w skład grupy wchodzą:
Rodzinne Przedszkole FAMILY PRE-SCHOOL
Rodzinna Szkoła Podstawowa FAMILY ELEMENTARY SCHOOL
Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej „PROGRESJA”

Twórcami koncepcji pracy przedszkola i szkoły są:

Elżbieta Kozłowska– pedagog, psychoterapeutka, nauczycielka wychowania przedszkolnego i początkowego, edukatorka.  Założycielka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Progresja”. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z problemami rozwojowymi i wychowawczymi, a także w pracy z rodzicami i nauczycielami.  Uważa adekwatną samoocenę oraz towarzyszące jej doświadczanie poczucia kompetencji za jeden z najistotniejszych elementów w budowaniu motywacji do nauki. Za najistotniejsze w obszarze edukacji i relacji uznaje budowanie przestrzeni opartej o normy i granice.

Katarzyna Kaczmarek– nauczycielka języka angielskiego, edukacji przedszkolnej oraz początkowej, nauczyciel terapii pedagogicznej. Założycielka Szkoły Językowej  „Family School”. Wiedza pochodząca z różnych dziedzin dała jej podstawy do stworzenia autorskiej metody nauczania języków obcych. Umożliwia ona osiągnięcie sukcesu nawet uczniom mającym trudności w przyswajaniu treści leksykalnych oraz gramatycznych. W swojej pracy koncentruje się na budowaniu motywacji do nauki oraz pozytywnego stosunku do języka angielskiego.