• Family Group - Social Media

Rozkład dnia

Twoim dzieckiem opiekujemy się w godzinach 7.00 – 17.00

7.00 –8.30

 • schodzenie się dzieci
 • zabawy ruchowo-muzyczne, zabawy integracyjne
 • dowolna aktywność dzieci
 • sytuacje organizacyjno-porządkowe
 • kontakty z dziećmi i z rodzicami

8.30—9.00 ŚNIADANIE.

9.00 – 12.00

Organizowanie sytuacji psychoedukacyjnych, edukacyjnych, zabawowych sprzyjających indywidualnemu rozwojowi dziecka, inspirowanych przez dzieci i nauczyciela:

 • praca indywidualna, w tym praca terapeutyczna oraz grupowa
 • spacery, wycieczki,  zajęcia ruchowe
 • zabawy dowolne
 • sytuacje organizacyjno-porządkowe

12.00 –12.45 OBIAD

12.45 – 13.15 CHWILA CISZY I RELAKSU

13.15-15.00

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dzieckiem
 • zajęcia dodatkowe

14.45- PODWIECZOREK

15.15 – 17.00

 • zabawy dowolne dzieci
 • kontakty z rodzicami
 • wspólne rozmowy z rodzicami, dziećmi, nauczycielem
 • rozchodzenie się dzieci

RODZAJE ZAJĘĆ W RAMACH PRACY INDYWIDUALNEJ I GRUPOWEJ

 • edukacja językowa, matematyczna oraz przyrodnicza
 • zajęcia twórcze
 • psychoedukacja
 • zajęcia z języka angielskiego
 • zajęcia z native speakerem języka angielskiego
 • zajęcia z języka hiszpańskiego
 • zajęcia z języka niemieckiego
 • gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia terapii pedagogicznej
 • piłka nożna
 • zumba