• Family Group - Social Media

FAMILY PRE-SCHOOL Rodzinne Przedszkole zaprasza


Pragniesz, aby Twoje dziecko:
było wrażliwe, twórcze, aktywne,
cieszyło się będąc z innymi
czuło się potrzebne, kochane, szczęśliwe ?


Family Pre-School

Rodzinne Przedszkole

Grupa Edukacyjna FAMILY GROUP zaprasza !

Dowiedz się więcej…

Rodzinne Przedszkole to miejsce dla Twojego dziecka.

FAMILY PRE-SCHOOL to:
Rodzinna atmosfera
Edukacja przez zabawę
Radosne bycie razem
Odnajdywanie dziecięcych talentów
Poznawanie wszystkimi zmysłami
Ekspresja emocji
Kreatywność w myśleniu i działaniu
Wzmacnianie pozytywne
Wzajemny szacunek, tolerancja
Ciepłe,inspirujące i szalone Ciocie
Duży ogród Zabawa i edukacja na świeżym powietrzu
Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną PROGRESJA
– przeprowadzenie badań specjalistycznych
– praca nauczyciela wg zaleceń poradni
– konsultacje
możliwość kontynuacji nauki w Rodzinnej Szkole

rozwijanie bystrości umysłu
nauka języków obcych z native speakerami
obcowanie ze sztuką
cykliczne występy teatralne
zabawa w teatr
warsztaty plastyczne
Poznawanie wszystkimi zmysłami

Zabawy rozbudzające zainteresowania

Dzieci kreatywne w myśleniu twórcze w działaniu

Własne boisko
Wyjatkowo duzy plac zabaw, ok. 2500m2
z atestowanym sprzętem – huśtawki, drabinki………

Zdrowe odżywianie
Pyszne i zdrowe posiłki

Bezpieczeństwo – Monitoring, Ogrodzony teren

Wspólpraca z rodzicami

– częsty , bezpośredni kontakt
z wychowawcą grupy,
– spotkanie z psychologiem,
– zajęcia otwarte
– prowadzenie strony internetowej
…. wiedzy pedagogicznej rodziców?

Od konkurencji:
Dbamy o rozwój dziecka w sferze fizycznej, umysłowej, emocjonalnej i społecznej

pomagamy w rozwijaniu wyobraźni, pobudzaniu kreatywności oraz wrażliwości na sztukę

Opublikuj komentarz